Přímětické posvícení

Přímětické posvícení

Přímětická chasa Vás všechny srdečně zve na (skoro) tradiční krojované posvícení, které se koná ve dnech 12. - 13. 10. 2019.